Doe de schade zonder dader check

Heeft u een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig (zoals auto, brommer, tractor)? En is de eigenaar van dat voertuig niet bekend of onverzekerd? Met deze check controleert u of u een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Misschien kunnen wij de schade vergoeden.

Let op: het beantwoorden van de vragen betekent niet automatisch een vergoeding van de schade.

Doe de check

Is uw schade veroorzaakt door een motorvoertuig?

Ja Nee

Bij schade aan uw auto of motor:
heeft u een casco (allrisk)- of een rechtsbijstandverzekering?

Ja Nee Geen schade
aan auto of motor

Bij schade aan andere eigendommen: zijn deze zaken door u verzekerd?

Ja Nee

Weet u het kenteken van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt?

Ja Nee

Is het motorvoertuig van de persoon die de schade heeft veroorzaakt verzekerd?

Ja Nee

Zijn er, behalve uzelf, mensen (gezinslid, collega, kennis) of sporen die kunnen bevestigen wat er is gebeurd?

Ja Nee

Heeft u op tijd iets gedaan om de dader te vinden?

Als u of iemand anders het voertuig dat de schade veroorzaakte heeft gezien, maar niet het kenteken, moet u direct politie-aangifte hebben gedaan. In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om actie te ondernemen.

Ja Nee

Uw schade is niet veroorzaakt door een motorvoertuig

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Schade door vandalisme of andere oorzaken wordt door het Waarborgfonds niet vergoed. Het heeft helaas geen zin om een claim in te dienen.

U heeft wel een casco (allrisk)- of rechtsbijstandverzekering

Neem contact op met uw verzekeraar. Die zal u verder adviseren.

Uw eigendommen zijn wel verzekerd

Neem contact op met uw verzekeraar. Die zal u verder adviseren.

De veroorzaker van de schade is wel verzekerd

Het heeft helaas geen zin deze schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

U kunt de veroorzaker van uw schade of zijn verzekeraar aansprakelijk stellen.

Er zijn geen getuigen of sporen

Er zijn helaas geen mensen of sporen die uw verhaal kunnen bevestigen. Uw eigen verklaring is voor het Waarborgfonds niet genoeg om uw schade te vergoeden.

Het heeft helaas geen zin om uw schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

Mogelijk komt de schade voor vergoeding in aanmerking

Bij schade door een onbekende dader geldt een wettelijk eigen risico van € 250. Als de schade lager is dan dit bedrag, heeft het dus geen zin om de schade bij ons te melden.
Bij schade door een onverzekerde dader geldt geen eigen risico.

Wij gaan ervan uit dat u alle vragen naar waarheid beantwoordt. Bij fraude doen wij aangifte. Lees hier wat de gevolgen zijn van fraude plegen.

Nu melden Later melden

U heeft niet (op tijd) iets gedaan om de dader te vinden.

Het heeft helaas geen zin om een claim in te dienen.

Disclaimer

Het Waarborgfonds Motorverkeer besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de website en de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Het Waarborgfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet, e-mail, het functioneren van de zoekfunctie of door technische storingen. Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door het Waarborgfonds worden gewijzigd.

Fraude

Het gebeurt regelmatig dat mensen een deuk in hun voertuig claimen, terwijl ze weten dat die niet door een ander motorvoertuig is veroorzaakt. Maar door eigen toedoen of bijvoorbeeld een paaltje. Dit is fraude.

Ook het “regelen” van een getuige die niets van de aanrijding of het ontstaan afweet, is fraude. Fraude plegen is een zware overtreding van de wetsregels.

Ieder verzoek om schadevergoeding wordt goed bekeken op signalen van fraude. Als we fraude vermoeden, stellen we een nader onderzoek in. Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van fraude:

Tevens vorderen wij de (eventueel) uitgekeerde schade en de gemaakte externe onderzoekskosten terug. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Wij schakelen de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) in om dit bedrag voor ons te incasseren.

Heeft u meer vragen over ons fraudebeleid, mail dan naar specialezaken@vereende.nl.

Schadezonderdader.nl is een initiatief van het Waarborgfonds Motorverkeer.